Dung dịch tăng cường điện phân

220,000
  • Giúp tạo ra nước kiềm mạnh pH 11.5 và nước ion axit mạnh pH 2.5
  • Dành riêng cho các dòng máy điện giải Kangen
  • Dung tích 400ml

Dung dịch muối tăng cường điện phân dành riêng cho các dòng máy lọc nước điện giải Kangen để tạo nước ion axit mạnh và nước ion kiềm mạnh.

Vốn dĩ máy điện giải Kangen phải dùng đến dung dịch muối tăng cường điện phân là vì:

  • Nhằm đảm bảo được đúng độ pH của nước ion kiềm mạnh và ion axit mạnh, mang đến hiệu quả tốt nhất khi sử dụng.
  • Giúp máy điện giải Kangen hoạt động tốt nhất khi lọc nước.

Thông tin thanh toán đang được cập nhật